logo park

Nieuw(s) vanuit de contactgroep, de bewoners van Park Jachtlust en de beheerders Hellen en Eduard).

AGENDA:

- 1 maart 2019 Jaarvergadering Dorpsgemeenschap Doldersum,   
   aanvang: 10.30 uur
   plaats: restaurant Grenzeloosenzo

-  Parkdag 2019 nog nader te bepalen.

NIEUW(S):

februari 2019

Dankzij inspanningen van ondernemers van Doldersum, is op 5 december jongstleden  een AED geplaatst. 
De aanschaf van de kast en AED wordt mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Westerveld en ondernemersvereniging DWWZ.
De AED is geplaatst onder het vrijstaand afdakje bij Huenderweg 14 bij Jan Schipper.
Parkeren kan heel makkelijk bij het Oude Schippershuis waar de huifkarverhuur was.
De buitenkast zal voorzien worden van een cijfercode. Deze cijfercode wordt bij een eventuele oproep aan hulpverleners met AED bevoegdheid meegezonden.  
De code zal in elk geval onder de mensen die nu een bevoegdheid hebben verspreid worden.
De plaats van de AED zal landelijk worden doorgegeven en alle  hulpverleners die een AED bevoegdheid hebben en 
zich ook hebben gemeld bij http://hartslagnu.nl krijgen bij een hulpvraag automatisch een oproep met de locatie en code. 
Er is nog behoefte aan meer mensen die een AED bevoegdheid hebben. Heb je interesse dan kan je informatie opvragen bij de plaatselijke EHBO afdelingen. Op http://www.ehbodrenthe.nl/afdelingen/zijn alle afdelingen te vinden.
Over het algemeen zijn kosten voor het volgen en bijhouden van zo’n opleiding (gedeeltelijk) terug te vragen via de eigen ziektekostenverzekering. De mensen die de bevoegdheid hebben moeten deze wel jaarlijks verlengen middels verplichte uren herhaling.

juli 2018

Op donderdag 28 juni is er een overleg geweest van vertegenwoordigers van de Contactgroep (Jan v.d. Leij en Wim v.d. Kolk) met Hellen en Eduard.
Tijdens dit plezierig verlopen overleg zijn de volgende onderwerpen besproken:
-      Afval
Hellen en Eduard zijn door de Opzichter van de Maatschappij aangesproken op het feit dat er op meerdere plaatsen langs het smalle pad aan het einde van het park, tuinafval is gedeponeerd.
Het verzoek is daarom om de eerder gemaakte afspraken na te leven.

Eerdere afspraak:
Kleine hoeveelheden groenafval kunnen gedeponeerd worden op de twee plaatsen langs het bospad (aan het begin van de brede zandweg en halverwege het bospad ter hoogte van de rotonde). Grotere hoeveelheden moeten gestort worden aan het einde van het bospad, nabij de akker.

Ook vroegen Hellen en Eduard om de procedure met betrekking tot de afvoer van grof afval nog eens onder de aandacht te brengen. Dit omdat recent vier tuinstoelen in de net geleegde afvalcontainer waren gedeponeerd. Omdat deze hierdoor niet optimaal gevuld kon worden, moest deze eerder dan gepand geleegd worden. Hierdoor moesten extra kosten worden gemaakt.

Eerdere afspraak:
Groot afval kan afgeleverd worden bij het Afvalscheidingsstation in Havelte. Voor de toegang tot het terrein is echter een pasje van de gemeente Westerveld nodig. Omdat de eigenaren van chalets niet voor afvoer van afval door de gemeente betalen, hebben zij geen pasje. In voorkomende gevallen kan gebruik gemaakt worden van het pasje van Grenzeloosenzo, dat verkrijgbaar is bij Hellen/Eduard.

N.B. voor sommige soorten afval moet betaald worden en er kan alleen gepind worden.
Indien er een aanhanger nodig is om het afval te vervoeren, kunnen Hellen/Eduard hierbij bemiddelen.

-      Canexel-perikelen
Bij enkele chalets zijn er problemen met het Canexel. Inmiddels is bekend, dat het Canexel dat in een bepaalde periode is geproduceerd, gebreken kan vertonen en dat er sprake is van garantie. Indien er sprake is van een gebrek aan het Canexel, dan dient Duntep hierover geïnformeerd te worden, omdat Duntep e.e.a. dient op te lossen. Duntep zal dan de nodige formulieren die ingevuld moeten worden om de Canadese fabrikant aan te spreken, toesturen. De fabrikant is overigens in tegenstelling tot wat verteld wordt, niet failliet. Wel heeft de importeur (Fetim in Amsterdam) de import gestopt.

Hellen heeft Duntep onlangs benaderd met de vraag of de afhandeling van de claims versneld kan worden. Helaas is dit niet mogelijk. De ingediende claims worden door de fabrikant en de importeur behandeld en Duntep is van hen afhankelijk. Onderdeel van de afhandeling door de fabrikant is een beoordeling op locatie en dit doen zij onaangekondigd. 

N.B. De afhandeling van de claims vergt helaas de nodige tijd. Mochten er gebreken aan het Canexel geconstateerd worden die mogelijk onder de garantie vallen, dan moeten deze schriftelijk (mail)  gemeld worden bij Duntep. Dit geldt zeker voor reeds bekende gebreken die nog niet gemeld zijn bij Duntep.  

april 2018

De Parkdag van zaterdag 14 april 2018 is achter de rug.
We zijn om half tien gestart met koffie en taart, gemaakt door Martha.
Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn. 

Onder het genot van de koffie heeft Hellen medegedeeld dat sinds 1 januari Jan Schipper uit het bedrijf is en dat zij en Eduard nu de aanspreekbare personen zijn voor het chaletpark.
Ook heeft ze verteld dat Will Brand, recreatiemakelaar, door hen in de arm is genomen voor de verkoop van de nog lege kavels. Zij maakt een nieuwe brochure.

Parkmomenten

Verder is o.a. nog gesproken over de overlast die meerdere parkbewoners ondervinden van enkele bomen aan de boskant van het park.
Dat heeft diezelfde dag nog geresulteerd in een schouw. Tijdens deze schouw is samen met Patrick Veenstra, van Veenstra Bomen, waarbij bekeken is welke bomen eventueel gekapt zouden kunnen worden. Dit uit oogpunt van onderhoud. De Maatschappij van Weldadigheid, eigenaar van de meeste bomen, is hiermee akkoord.
Hij heeft de bomen die weggehaald kunnen worden gemerkt. In verband met de verdeling van de kosten heeft Hellen inmiddels overleg gehad over de verdeling van de kosten. Het plan is om op korte termijn deze bomen te kappen.

Hellen en Eduard hebben vervolgens daarna een uitstekende lunch verzorgd. Veel dank hiervoor.
Tijdens deze lunch waren geanimeerde gesprekken en hebben een aantal mensen nader met elkaar kennis gemaakt. Ook is er gesproken over een pagina op de website van Grenzeloosenzo, die speciaal bedoeld is voor de parkbewoners. Op deze pagina zal informatie voor de parkbewoners worden gezet.
Als er nieuwe informatie opgezet is, wordt iedereen daar dmv een mailtje (met een link) over geïnformeerd.
Na de lunch is iedereen aan het werk gegaan in eigen tuin, of hebben hulp verleend in andere tuin(en).

Parkmomenten

De aanwezige bewoners vonden deze dag geslaagd en een herhaling waard.
Deze vindt plaats, rond dezelfde tijd, in 2019. Datum volgt.

 

| info@grenzeloosenzo.nl | 0521 - 387182 

Wie verdient het om Grenzeloos te genieten?

Altijd weer de vraag: “Wat moet ik als cadeau geven?”

Heel eenvoudig, geef een Grenzeloos Belevenisbon! U koopt bij ons een Grenzeloos Belevenisbon voor het bedrag dat u zelf wil en de ontvanger kan deze bij ons inwisselen voor individuele activiteit, groepsactiviteit, of gewoon een heerlijke maaltijd.

BESTEL BELEVENISBON

Openingstijden

Vanaf 11.00 uur geopend (zondag v.a. 10.30), keuken van 12.00 - 20.00 uur. (Op gesloten dagen, voor groepen in overleg geopend)
 
Januari:Gesloten
Februari:Donderdag t/m zondag
Maart:Donderdag t/m zondag
April:Woensdag t/m zondag
Mei:Woensdag t/m zondag
Juni:Dinsdag t/m zondag
Juli:Dinsdag t/m zondag
Augustus:Dinsdag t/m zondag
September:Woensdag t/m zondag
Oktober:Donderdag t/m zondag
November:Donderdag t/m zondag
December:Donderdag t/m zondag

Grenzeloos en Zo Bed and Breakfast

Grenzeloos en Zo

Boijlerstraat 12
8386 XE Doldersum (Dr.)

T 0521 - 387182
E info@grenzeloosenzo.nl
Whatsapp 06 - 19633606

Twitter Grenzeloos   Facebook Grenzeloos en Zo    Whatsapp Grenzeloos en Zo

 

Belevenisbon Grenzeloos Drenthe

Bed & breakfast Grenzeloos en Zo
  Restaurant, B&B, groepen en meer... Afhaal   |   Reserveer tafel    |   Boek kamer    |   B&B arrangement    |  

Snel naar

Het restaurant
De bed & breakfast
Overnachtingsarrangementen
Familiedag arrangementen
Zakelijk

Sitemap

 

Grenzeloos en Zo

Beoordeling door klanten:
8,8 / 10 - 75 reviews

Grenzeloos en ZoGrenzeloos DrentheRestaurant in Doldersum, Drenthe
Grenzeloos
menu